Foreningens Massey-Ferguson 35 (årgang 1961)
Foto: Jens Wagner.

Der er kommet nye bygningsregler gældende fra 1. januar 2017. Vælg punktet: MERE og vælg så : Nye Bygningsregler

Vi åbner for vandet lørdag den 25. marts 2017 mellem kl 9 og 13, hvis det ikke er frostvejr. Husk at din havelåge skal være åben. 

 

 

Generalforsamling H-F- Kildebo

 

Den 26 marts 2017 kl 10,00 i Fælleshuset .

(INDKOMNE FORSLAG, SE UNDER PUNKTET "GENERALFORSAMLING" I BJÆLKEN, ØVERST) 

Indskrivning og kaffe fra kl. 9,30.

 

Dagsorden.

 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent .

3. Valg af referent.

4. Valg af stemmetæller.

5. Formandens beretning.

6. Kasserens beretning.

7. Vandregnskab.

8. Godkendelse af buget.

9. Indkomne forslag.

10. På valg

Formand Grethe Andersen. ( 2år)

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg Susanne Kure.( 2år)

På valg Susanne Bjørg. 2år

Suppleant til bestyrelse Abdeliahmah (1år)

Suppleant Jørgen Christiansen (1år)

Bilagskontrollant Folmer Madsen (2år)

Bilagskontrollant suppleant Jane Rasmussen (1år)

Vurderingsnævnet På valg.

Gitte Jensen (2år)

Kirsten Mathiasen ( fratrådt ) (2år)

Kredsrepræsenskab.

Leo Andersen ,Torben Hansen , Birthe Holt Nielsen. (1år)

 

12.Eventuelt.

 

P.B.V.

Grethe Andersen

 


 

Har du fået ny skorsten

HUSK: Du skal fremvise godkendelse af en ny skorsten fra skorstensfejeren til Bestyrelsen. 


 

Du kan låne en trailer gratis

Havekolonien har købt en trailer, som udlånes gratis til medlemmerne.

Man kan låne den en formiddag (8-13), eller en eftermiddag (13-19) eller en hel dag (8-19)

Du skal kontakte formand Grethe Andersen:

Mail: l-g@turbopost.dk

Mobil: 25 69 73 46