HUSK
Generalforsamling
31. Marts 2019 kl. 10, indskrivning fra kl. 9.30.

 

 

Generalforsamling H/F Kildebo 25-3-2018

Ringsted 25 marts 2018

Generalforsamling H-F-Kildebo den. 25 marts kl. 10.00 i klubhuset. Indskrivning kl. 9,30.

 Dagsorden.

 1. 1.       Velkomst. Formand Grethe byder velkommen.

Notat Hyacintvej 34 kl. 11,26, har afleveret stemmeseddel.

 1. Valg af dirigent. Nicolaj Winther Kredsformand.
 2. Valg af referent. Susanne Kure Irisvej 14
 3. Valg af stemmetæller. Hans irisvej 4, Lotte Wiedemann Irisvej, Leo irisvej 13.
 4. Formandens beretning. Vi må ikke udlede spildevand, men opsamles og der kan søges om tilladelse til opsamletank, men man skal passe på dræn og huske at søge tilladelse hos kommunen. Plage af rotter, henvises til oprydning grundene. Vi har fået nyt tag på toiletbygning og smæklås. Der er også sat solcelleudluftning op på toiletbygningen. Der er sat Skilte med 15km begrænsning op ved de to indkørsler til Kildebo. Vandskade i køkkenet, Forsikringerne har betalt en del, nye gulv og nye skabe, ny køleskab og fryser. Nu mangler vi kun renovering af salen.  Traktor repareret. Bøgehæk mod banen er fjernet, der er flis til gratis afhentning Hyasintvej 36.  Banehaverne blev ryddet op til pligtarbejde og alle banehaver er nu udlejet. Der efterlyses mere socialt samvær, så der evt. er noget spisning efter pligtarbejde også for alle andre end dem der er på pligtarbejde. Der er klippet hæk ned ind til klubhuset, og planen er at resten af hækkene ved foreningens arealer også bliver klippet betydeligt ned. Tak til Per og Leo fordi de har renoveret huset. Og tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
 5. Kassernes beretning. Kasse: 1452,50kr bank: 257.000kr. Kirsten har spørgsmål til om regnskabet kan blive uddelt ved indkaldelse til generalforsamlingen, så man har mulighed for at gennemgå det inden generalforsamlingen. Der henvises til at det er vedtaget ved generalforsamling. Det skal tages til efterretning. Jytte, foreslår at Evt. flytte generalforsamling, væk fra palmesøndag og påskedage, og evt. mulighed for at tjekke det udleveret regnskaber. Birthe svare på Spørgsmål til regnskab og giver en udspecificering af regnskabet.

Regnskab godkendt.

 1. Vandregnskab. Det er lavet rettelse for vand til næste halvår. Forslag til at ændre åbning for vand.  

Det bliver påtalt at der er nogen der tager vand ved toiletbygningen.

Godkendt.

 1. Godkendelse af budget. Spørgsmål omkring byggetilladelse, 300 til kreds og 200 til foreningen. En tilladelse holder 1 år. Ingen spørgsmål til Budget.
 2. Indkommende forslag.
  1. 1.       Forslag fra bestyrelsen, lave parkeringspladser på egen grund. Afstemning: Vedtaget med 29 stemmer.
  2. 2.       Forslag Jytte vang Hansen Hyasintvej 38. Forslag om giftfri haveforening. Og sørge for fødegrundlag for vores fugleliv.  Afstemning for 5. imod. 13 imod. Stemmer ikke: 10.
  3. 3.       Forslag ligeledes fra Jytte om at det Fremover ændres havepræmier til 3 præmier udpeget af en havekonsulent der præmierer. Det kan ikke ændre på valg, men kredsformanden Nicolaj Winther tager det med sig og forelægger til kongressen, efter Jyttes ønske.
 • Ønsket er at haverne bedømmes efter:
  • Den mest miljørigtige have.
  • Den fuglevenlige have.
  • Årets bedste have stil.

Man kan lave forslag til kongressen hver 3 år.

I havebladet kan man læse omkring Preben Jakobsen. Dec. 2017 nr. 5. omkring præmie ordninger. Jytte opfordre til at man tager det til efterretning. Jytte bedre, som nævn, Nikolaj tage det med videre til kolonihaveforbundet.

 

 1. På Valg:

 

 • Valg af kasserer.

               På valg Birthe Holt Nielsen. 2 år, ønsker ikke genvalg.

 • Ny Kasserer:

Bestyrelsen peger på Susanne Bjørg og hun er hermed valgt til ny kasserer.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg Torben Hansen. 2år Genopstiller: Og er genvalgt.

På valg Adel Fatal. 2år Genopstiller: Og er genvalgt.

På valg Yasin Yildirim. 2år Ikke på genvalg da han ikke er til stede.

 Berit Andersen Irisvej 26 stiller op som bestyrelsesmedlem og er Er valgt

Da Susanne går til kasserer, skal der findes et bestyrelsesmedlem til 1. år, Lotte Wiedemann stiller op, og er valgt.

 

 • Valg af bestyrelses suppleanter. (1 år)
 1. Suppleant: Lotte Jonsson Hyasintvej 53
 2. Suppleant: Dennis Jensen Hyasintvej 57

 

 • Valg af bilagskontrollant:

              På valg Erik Christensen. 2år. Erik Hyasintvej 36 genvælges.

 • Valg af bilagskontrollant suppleant:

              På valg Lotte Jonsson. 1 år, genopstiller ikke. Birthe Holt Andersen stiller op og er valgt.

 • Vurderingsudvalg.

              På valg Matin Hansen. 2år. Martin Irisvej 50 stiller op igen og er genvalgt for 2 år.

              Ny på valg for 1 år. Linda Næs Hyasintvej 22 stiller op og er valgt for 1.år

 • Vurderingsudvalgs suppleant.

              Ny på valg for 1 år. Leo Andersen Irisvej 13 stiller op og er valgt.

 • Valg til kredsrepræsentantskab.

              Torben Hansen Irisvej 35, Birthe Holt Nielsen Irisvej 30, Per Thrysøe Irisvej 48. 1 år. Alle 3 genopstiller og er genvalgt.

 1. Eventuelt. Kan tiden ændres for hvornår generalforsamlingen skal afholdes, så flere har mulighed for at deltage, fra forbundet side skal det var inden 1-4.

Birthe gør opmærksom på at man ikke kan komme til vandhaner pga. ting der ligger i vejen og opfordre til at man får ryddet op.

Lotte Wiedemann roser for renoveringerne.

Birthe for en tak og nogle flasker vin for hendes 23 år i bestyrelsen og som kasserer.