Ringsted 29 marts 2020

 

Generalforsamling H-F-Kildebo den. 29 marts. kl. 10.00 i klubhuset. Indskrivning kl. 9,30. Dørene lukker kl 10.

 

                                     

Ringsted 31 marts 2019

Generalforsamling H-F-Kildebo den. 31 marts. kl. 10.00 i klubhuset. Indskrivning kl. 9,30.

 Dagsorden.

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent. Nikolaj Winther Kredsformand.
 3. Valg af referent. Susanne Kure Irisvej 14
 4. Valg af stemmetæller. Barbera bord 1, Marlene bord 2, Ole bord 3
 5. Formandens beretning. Grethe Andersen: Udfordringer: Sten på vejene. Bil på nellikevej uden nummerplader, kredsen ser på det. Klager over højt musik og generatorer, 1 skriftlig klage over generator, det anbefales at man kommer med skriftlige klager eller kan Grethe ikke handle på dem. Vi har fået mobile pay, og det bliver brugt flittigt. Pligtarbejde, i foråret var der mange, efterår kom der næsten ikke nogen, så vi fik ikke lavet hvad vi skulle. Vi forsøgte med pølser og sodavand efter pligt arbejde, og det var rigtig hyggeligt. Der er kommet Tagrender på fælleshuset mod bane. Der er lagt Dræn omkring fælleshus, som har hjulpet så der er Ikke vand mere under fælleshuset. Vi har brugt rigtig meget tid på data loven, og alle de papir der skulle udfyldes. Der er Installeret varmepumpe i fælleshuset, den har hjulpet meget på fugtproblemerne. Toiletvognen er blevet renoveret. Der er kommet nyt rækværk ved terrasse, ved fælleshuset. Der har været vandsprængning på Hyasintvej. Der har været hærværk på hovedhane, så vi har mistet meget vand. Kasserer Susanne Bjørg er fratrådt bestyrelsen af personlige årsager, og vi har overtaget regnskab midt i perioden, regnskabet er derfor lavet af Berit. Adel er også fratrådt bestyrelsen af personlige årsager. Tak til Per og Hans for stort arbejde. De overordnet vedtægter har været igennem kongressen, der er fortaget ændringer. Forbundsvedtægter og standart vedtægter. Der er bl.a. lavet Sproglig tilpasning og nutids opdatering.

Spørgsmål til formanden beretning.

Birthe: Hvorfor må man kun betale med mobile pay og ikke kontant? Svar: man kan godt betale kontant hvis ikke det er muligt med bankoverførsel eller mobile pay.

Havelejen bliver ikke længere Pris indeks. Reguleret. Pligtarbejde, hvem bliver indkaldt? Kan det evt. stå på hjemmesiden hvem der bliver indkaldt. På Hjemmesiden, er det svært at finde Bygge reglement?

Kirsten: Vi skal smide haveejer ud hvis de ikke rydder op i haven. At vi skal betale for konsulent og fogeden hvis ikke folk forbedre det.

Hvad med havevandring. Præmiehave over dem der ser bedst og værst ud.

Beretning godkendt.

 1. 6.       Kassernes beretning: Berit har overtaget kasserer posten midlertidigt, da Susanne er gået af som kasserer. Berit har kun haft 2 måneder til at lave et regnskab klar, og har lavet et kæmpe arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Der er en der betaler bod hver måned ved en Fejl, 300kr om ugen, derfor vil en stor del af pengene for boder blive tilbagebetalt. Det koster 75øre pr indbetaling på mobile pay, derfor skæve tal i regnskab. Bilag er kontrolleret 13/3-2019

Kasse:   452,50      bank: Kasse: 265112,91 difference: 481,72

Kasserers beretning er godkendt.

 1. 7.       Vandregnskab. Forbrug aflæst Ringsted forsyning 3393m3. Udgift: 49335,05

Hvor mange vil betale ekstra regning på vand 363kr pr have.  Flertal ved betaling via foreningens formue.

 1. Godkendelse af budget. Godkendt.
 2. Indkommende forslag.

Bestyrelsens Forslag til generalforsamlingen:

Under Ordensreglement:

 

 1. 1.       Brugen af generatorer og andre støjende elementer skal begrænses og det skal derfor kun være tilladt at benyttet disse på hverdage i tidsrummet fra kl. 9-18 og i weekender og helligdage kl. 10-16. Generatorer er kun tilladt til brug af haveredskaber og byggearbejde.

Modforslag: Generator kun til brug af haveredskaber og byggearbejde. Flertal for forslaget. 

 1. 2.       Godkendelse fra Ringsted kommune skal forlægges for bestyrelsen inden nedgravning af samletank kan påbegyndes, bestyrelsen skal ligeledes have en kopi fra kloakmesteren når samletanken er godkendt til ibrugtagning. 23 stemmer for.
 2. 3.       Alt der er monteret på vandmålerne skal haveejerne have afmonteret inden vi kommer og tager målerne af, er dette ikke gjort bliver det skåret af og medføre en bod på 500kr. 24 stemmer for, godkendt.
 3. 4.       Forslag til at vi får en fælles brandforsikring, 245kr pr have om året. 29 stemmer for, er vedtaget. Skæringsdato 1 juni. 2019.

Andre forslag til generalforsamlingen:

 1. 5.       En fælles Æbledag, hvor man kan komme og lave sine æbler om til most. Forslaget kan ikke vedtages da forslagsstilleren ikke er til stede.
 2. 6.      Kunne et aktivitets udvalg være en ide, så der kan blive lavet nogle sociale arrangementer, fx plantebytte dage, loppemarked osv. 25 stemmer for, vedtaget. 403 Lotusvej 3, Lydia Hyasintvej 18. Martin Jacobsen Hyasintvej 33.

From: Nezar Nielsen

Sent: Thursday, January 3, 2019 4:59 PM

To: l-g@turbopost.dk

Subject: Kildebo - forslag til generalforsamling

 Hej, 

Jeg vil gerne foreslå til forsamlingen, muligheden for at vi får installeret en fælles-skraldeafhentning ala den de har i nabo-foreningen hos Virkelyst.

 

Vi er en del i foreningen, der enten bor langt væk, eller ikke har nem mulighed for borttransport af det daglige affald, så jeg tror det kunne komme mange til gode, hvis vi havde mulighed for central aflevering, som så kunne blive afhentet af kommunens skraldeordning.

I facebookgruppen for Kildebo var der også andre, der viste interesse for dette.

 

Jeg har kontaktet Ringsted kommunes skraldeordning - vi er jo i den særlige situation, at vi kun har brug for afhentningen i de varmere måneder, så ingen grund til at de skal komme og afhente om vinteren - Men de vendte desværre aldrig tilbage med et prisoverslag.

 

Evt. kunne man forhøre sig hos Virkelyst, hvordan deres ordning er skruet sammen.

 

I Facebook-tråd om emnet, var der også nogle der foreslog private ordninger med mindre containere - måske en af disse kan skaleres op, hvis det er for besværligt via kommunen.

Nogle brugte Midtsjællands Nedbrydning

https://www.nedbrydning.dk/renovation.aspx

Tlf. 57801084

 

Andre brugte Ole Larsen Vognmandsforretning

http://www.ole-larsen.dk

Tlf. 57670405

 

Mvh. Nezar Nielsen

Ikke vedtaget, 10 imod, 3 for.

 

 

 1. På Valg:

 

 • Valg af formand: GretheGenopstiller. Valgt.
 • Valg af kasserer. 1år. Berit forsætter. Valgt

               Ny Kasserer:

 • Valg af bestyrelses medlemmer.

På valg Susanne Kure. 2år Genopstiller. Valgt

På valg Adel Fatal fratrådt.  1år Per Thrysøe. Irisvej 48. Valgt

På valg Lotte Weidemann: 2år Dennis Jensen Hyasintvej 57. valgt

På valg 1år. Marlene Leth-Møller. Hyasintvej 49. valgt

 

 

 • Valg af bestyrelses suppleanter. (1 år)
 1. Suppleant: Lotte Jonsson forsætter.
 2. Suppleant: Martin Hansen.

 

 • Valg af bilagskontrollant.

              På valg Ole Koch genvalgt

 • Valg af bilagskontrollant suppleant.

               Birthe Holt Andersen. Genvalgt.

 • Vurderingsudvalg.

              På valg 2år. Martin Jacobsen.

              Ny på valg for 1 år. Tommy Pedersen.

 • Vurderingsudvalgs suppleant.

              Ny på valg for 1 år. Susanne Kure.

 • Valg til kredsrepræsentantskab.

              Torben Hansen, Birthe Holt Nielsen. 1 år. Alle 2 er genvalgt.

 1. Eventuelt. Fra Nikolai. Vurderingsudvalget skal bruge 4 haver til at prøve vurdere haver. Lotte Wiedemann. Irisvej 44 melder sig. Lotusvej 1, Johnny Thomsen. Morgenfruevej 4 Vibeke Andersen. Lydia Hyasintvej 18. 25 maj kommer de ud og vurdere. 10-16.

M.h.t. Åbne for vandet og sætte målere på samtidigt. Torben har undersøgt. Ellers først åbent for vand i maj, da målerne ikke tåler frost. Aktivitetsudvalg.

P.B.V    Grethe Andersen