Omkring solceller er der følgende regler:

 
 
Producerer anlægget over 6 kwh, skal der gives byggetilladelse til opsætning af anlægget.
 
En ansøgning om opsætning af sådanne anlæg skal ske via Midt og Østsjællands Kreds.
 
Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætning af anlægget.
 
Til brug for kommunes behandling af sagen skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af en tegning med placering samt afstande til skel og oplysning om anlægget størrelse/ydelse.
 
Man skal have en byggetilladelse til opsætning af anlægget, og man må ikke påbegynde arbejdet før man har modtaget tilladelse til dette.
 
Man skal dog være opmærksom på, at lokalplaner, servitutter og lignende plangrundlag skal overholdes i forbindelse med solceller.
Desuden skal anlægget opsættes af autoriserede fagfolk.
 
Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte materialer der kan medfører gene for naboer jf. byggelovens §6 stk.2