Omkring solceller er der følgende regler:

 
Ved opsætning af solceller i kolonihaver, gælder følgende for Ringsted kommune.
 
For det første skal man undersøge om der er en lokalplan som siger, at man må/ikk opsætte solceller.
Derefter så kræver anlæg på tag UNDER 6.kw ikke tilladelse, men står anlægget på jorden kræver det tilladelse uanset anlæggets størrelse.
For anlæg OVER 6.kw skal man ansøge om tilladelse uanset om det er på et tag eller på jorden anlægget står. 
 
Man SKAL indsende oplysningerne til kommunen, om anlægget til brug for registrering i BBR, såfremt det ikke er et anlæg der kræver tilladelse. 
 
Når medlemmerne ønsker solceller opsat, skal de indtil videre ansøge igennem kredsen som hidtil.
 
Producerer anlægget over 6 kwh, skal der gives byggetilladelse til opsætning af anlægget.
 
En ansøgning om opsætning af sådanne anlæg skal ske via Midt og Østsjællands Kreds.
 
Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætning af anlægget.
 
Til brug for kommunes behandling af sagen skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af en tegning med placering samt afstande til skel og oplysning om anlægget størrelse/ydelse.
 
Man skal have en byggetilladelse til opsætning af anlægget, og man må ikke påbegynde arbejdet før man har modtaget tilladelse til dette.
 
Man skal dog være opmærksom på, at lokalplaner, servitutter og lignende plangrundlag skal overholdes i forbindelse med solceller.
Desuden skal anlægget opsættes af autoriserede fagfolk.
 
Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte materialer der kan medfører gene for naboer jf. byggelovens §6 stk.2