Forår 2019

 Nye Kontor Tider

Forår 2019            

April : D.8

Maj: D. 6 - 20

Juni :D .3 - 17

Juli er der sommerferie

Kontoret er åbent fra 18,30 til 19,30

Dog kan der rettes henvendelse til formanden Grethe Andersen tlf. 25697346 eller kassereren Berit Andersen Tlf.51700939 efter kl. 18,30

Udlejning af klubhus og trailer kontakt Grethe tlf. 25697346

Problemer med vand eller vej, kontakt Torben Hansen tlf. 40346632