BESTYRELSESMØDE H-F KILDEBO

 D.3-10-2019 kl. 17,30   I fælleshuset

DELTAGER: Grethe, Berit, Torben, Marlene og Dennis

REFERANT: Sanne

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt

2. Information fra formanden. Der har været en del klager over boder pga. manglende hækklipning. Men boderne har været berettet. Der vil blive sat gartner på ifølge til ordensreglementet, på dem der ikke har fået rettet op på klipningen. Vi har fået et 2 måneder gammelt brev med regning retur fra postnord. Der er købt to nye udendørsskraldespande.

3. Økonomi. Bank 329764,99kr. Kasse 5335kr. En mangler at betale haveleje. Der er lavet service på varmepumpen i fælleshuset på 997kr.

4.  Nyt fra Kredsen. Møde i kredsen, der bliver muligvis lavet op på vurderingssystemet. Man bliver slettet som vurderingsmand, hvis man ikke har vurderet i 6 måneder. Vi skal muligvis sammensættes i en større vurderingskreds. Helårsbeboelse er ulovligt. Man kan give påtale hvis det opdages/registreres at nogen bruger haven som helårsbeboelse i henhold til lejekontrakten §7 stk. Bestyrelsen skal fremover ud og tjekke op på opmålingerne når der skal vurderes haver.

5.  Solgte haver. Hyasintvej 11 er solgt. Jasminvej 5 er afhandlet.

6. Skal vi beholde MobilePay? Vi har vedtaget at beholde det.

 7.  Aftagning af vandmålere. Lørdag den 19, kl. 9.

8 . Evt. Torben skaffer nogle ekstra bøgeplanter til hækken på p-plads 2.

Vi indkalder og holder generalforsamling den 29 marts 2020, så sidste frist for indlevering af forslag er 28 januar 2020. Dagsorden skal være ude den 29 februar. Så vi deler breve ud senest den 16 februar.

Næste møde. Torsdag den 7 februar. 17.30