BESTYRELSESMØDE H-F KILDEBO

 D.5-2-2020. kl. 17,30   I fælleshuset

DELTAGER: Grethe, Torben, Per, Berit, Dennis, Marlene og Sanne

REFERANT: Sanne

 

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt.

2. Information fra formanden. Vi vil have rettelse i vores leje til kommunen da der er noget af vores jord der er solgt fra til bane Danmark som vi stadig betaler for. Skal havelavet følgebrev og regninger ud. Vi har pillet alt tilbehør af målerne fra de haver der ikke har afmonteret udstyr fra deres målere, så de er klar til påsætning i den nye sæson. Vi skal have indkøbt en vinkelsliber. Og vi skal have købt lidt hækplanter ud mod vejen til Kildemarken.

3. Økonomi. Kassen: 3785kr Bank: 256360,17kr. Regnskabet er ved at være klar.

4.  Nyt fra Kredsen.

5.  Solgte haver. Hyasintvej 55 har skiftet ejer. Hyasintvej 34 solgt. Hyasintvej 10 er vurderet.

6. Vi skal færdiggøre de skrivelser, der skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

  7 . Evt.