BESTYRELSESMØDE H-F KILDEBO

 D.31-10-2019 kl. 17,30   I fælleshuset

DELTAGER: Grethe, Torben, Dennis, Berit, Marlene og Sanne

REFERANT: Sanne Kure

 

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt

2. Information fra formanden. Der har været oppe om vi skulle gå tilbage til regler fra gammel lejekontrakt i haverne, men vi skal rette os efter den nyeste i 2017. Vi er i gang med at tjekke op på om vi betaler for meget for vores jordleje i forbindelse med BaneDanmarks indhug i vores jordareal. Vi har fået gartneren til at klippe de 9 hække som haveejerne ikke selv havde fået bragt i orden.

3. Økonomi. Bank: 326.817kr Kasse: 5214,50kr. Der er afviklet 2500kr til Jasminvej Nr.5 Alle Have lejer er nu betalt.

4.  Nyt fra Kredsen.

5.  Solgte haver. Lotusvej 4 er vurderet og solgt. Hyasintvej 55 er vurderet.

6. Der er kommet klager over bod for at man ikke har afmonteret vandmåler. Hvad   skal tolereres? Kun den lille tut hvor man klikker haveslangen på.

7. Forslag til generalforsamling?

Vi foreslår at brandforsikringen kommer ind i vores vedtægter.

8.  Forslag og evt. rettelse til ordensreglementet.

Paragraf 24. skal op under paragraf 14.

Fra 1. maj og en gang om måneden, i sommerhalvåret, vil der blive fulgt op på om haveejerne har ordnet ukrudt foran haverne.

 9 .  Opsætning af følgebrev. Ligger under følgebrev februar 2020.

10. Varmepumpe til kontor. Sanne indhenter tilbud på varmepumpe til kontoret ved fælleshuset.

11. Optegning af solceller. Der skal laves en samlet optegning af solcelle anlæg i de forskellige haver til brand og rednings orientering.