Obligatorisk Ejererklæring til vurdering.

Ønsker du at sælge din have skal denne først vurderes. Du ansøger om vurdering ved at kontakte vores formand, denne vurdering koster 500kr + evt. kørsel. 

Med til formanden skal du have oblikatorisk ejererklæring og løsøreliste som ligger her som pdf filer der kan downloades og udskrives til udfyldning. 

Ønsker du efter vurdering at sælge din have må denne max sælges for vurderingsprisen eller derunder. Man kan ikke forlange at ny køber skal købe løsøre. 

Vi har en venteliste i foreningen og dem på listen står forest i køen ved salg, så de bliver tilbudt at købe have før evt andre købere, du kan derfor IKKE sælge til din have til venner eller andre før dem på ventelisten har fået den tilbudt.

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021

Obligatorisk_ejererklaering_2020

Her er et link til Obligatorisk Ejererklæring til brug for vurdering af kolonihavehuse. Skal medbringes udfyldt ved vurdering.

løsøreliste til hjemmeside.

Link til løsøreliste, som skal medbringes udfyldt ved vurdering af have.