Information og dokumenter der kan downloades til brug af vurdering.

 

Ønsker du at sælge din have skal denne først vurderes. 

Ønsker du efter vurdering at sælge din have må denne max sælges for vurderingsprisen eller derunder. Man kan ikke forlange at ny køber skal købe løsøre. 

Det er et krav i Kolonihaveloven – og indskrevet i lejekontrakten med Ringsted Kommune – at haverne i HF Kildebo kun bliver solgt via venteliste. Du bestemmer således ikke selv, hvem du vil sælge din have til, medmindre du kan overdrage den efter reglerne i vedtægterne (fx samlever, familie i op- og nedstigende linie) 

 

Det er ikke muligt at sælge udenfor ventelisten. Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe en have, og sælger derefter selv finder en køber, så skal denne køber skrives på ventelisten for så at kunne købe haven. Hvis prisen i mellemtiden er forhandlet til under den pris, som ventelisten har fået den tilbudt til, skal hele ventelisten have tilbudt haven igen – nu til den reducerede pris.

 

Folk på ventelisten får generelt 2 week-ender (mellem 10-14 dage) til at undersøge, om de ønsker at købe en have. 

Vejledning+til+vurdering+alle+2022

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021

Obligatorisk_ejererklaering_2020

Her er et link til Obligatorisk Ejererklæring til brug for vurdering af kolonihavehuse. Skal medbringes udfyldt ved vurdering.

løsøreliste til hjemmeside.

Link til løsøreliste, som skal medbringes udfyldt ved vurdering af have.