2021

Der er ikke længere kontortider.

Dog kan der rettes henvendelse til formanden Grethe Andersen tlf. 25697346 eller kassere Marlene Let Møller Tlf.61784870

Udlejning af klubhus Berit Andersen tlf.51700939 Efter 18,00

Udlejning af trailer kontakt Grethe tlf .25697346

Problemer med vand eller vej kontakt  Torben Hansen tlf. 40346632