Der skal altid være åbent til haven, når der åbnes for vandet, og når vandmålerne sættes på eller tages af.

 

 

 

I skal være opmærksomme 3 gange angående åbning for vad og opsætning af vandmålere: 

Der åbnes for vandet, når frosten formodes at være forbi. Datoen bliver skrevet her på hjemmesiden og i opslagskasserne. Så skal I sørge for at der er åbent til jeres haver.

Målerne bliver først sat på senere, datoen vil blive skrevet her på siden og i opslagskasserne, og så skal I endnu engang sørge for, at der er åbent til jeres haver.

Vandmålerne tages altid ned samtidig med at der lukkes for vandet, det sker altid lørdag i uge 42, hvor der skal være åbent til haverne.

Er der ikke åbent, koster det et gebyr.  

 

VI sætter målere på den 8. Maj fra kl 10-13. Haverne skal være åbne i det tidsrum da vi muligvis skal ind to gange. Hold øje med kasserne og hjemmeside i tilfælde af datoerne ændre sig. Det er VIGTIGT at alle havelåger er låst op. OG HUSK ALT man selv har monteret på vandhanerne SKAL afmonteres inden vi kommer og sætter målerne op igen. I samme ombæring gennemgår vi haverne for om de lever op til ordensreglementet og specielt punkt 1.