Foreningens Massey-Ferguson 35 (årgang 1961)
Foto: Jens Wagner.

Velkommen til vores hjemmeside

Husk at holde Jer opdateret på hjemmesiden da der jævnligt er nye informationer.

  OBS

OBS

Husk det er på lørdag den. 22 oktober der bliver lukket for vandet. Og denne dag skal bestyrelsen have adgang til haverne efter, den ekstraordinære generalforsamling. Så der skal være åbent til haverne  fra ca. kl 10.15 - kl 15

.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Kildebo.

Den 22. oktober 2022 kl. 10.00 ved fælleshuset, Hyacintvej 26. Indskrivning fra kl. 9.30.

 Dagsorden.

 

  1. Afstemning om foreningens kasserer Marlene Leth-Møller skal have løn for at færdiggøre årets regnskab.

 Marlene har sat krav om løn for at færdiggøre haveforeningens kasserer opgaver, kravet lyder på 400 kr. i timen for færdiggørelse af anslået 40 timers arbejde, bestående af: 

 Bogføring inkl. arkivering af bilag, afstemninger for året samt korrektioner.

Opfølgning rykkere inkl. Ophævelser.

Opsætning regnskab.

Vandregnskab.

Betaling regninger og tjek for indbetalinger/overføre deponeringer.

Oplæg budget inkl. drøftelse og evt. rettelser.

Producere og udsende 135 fakturaer.

Indberette honorarer for bestyrelsen mv?

ca. 40 timer.

 

Der er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling da der skal tages stilling til om Marlene skal have løn for de resterende 40 timers arbejde eller om hun skal gå af som kasserer og der derefter skal findes en ny kasserer.

 

Afstemningen foregår anonymt via stemmeseddelser. Hvert havelod har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Punkt. 2 på dagsordenen vil kun være gældende og vil blive taget op i tilfælde af at der skal vælges en ny kasserer.

 

     2.    Valg af ny kasserer.

 

 

 

OBS 

Fra 1. august 2021 vil det fremadrettet koste 1600 kr. incl kørsel for en vurdering og 2400 kr. incl kørsel for en ankevurdering. 

 

Der vil fremover være gennemgang af vejene hver den 1. I måneden som følge af punk 1 i vores ordensregler. Så forsæt det gode arbejde med at holde vejene fri for ukrudt og andet. Gennemgang starter 1.Maj og Sidste gang er 1. Oktober. 

 

 

Havelejen forfalder den 1. maj 2022.

Og 1. September.

 

Mvh.

Bestyrelsen 

 

  Kildebo har mobile Pay og nummeret er 75132, når man indbetaler skal man huske at skrive hvilke vejnavn og nummer man har på som notat til overførselen. 

 

HUSKDu skal aflevere en kopi af, godkendelsen af en ny skorsten fra skorstensfejeren til Bestyrelsen. 

 

Havekolonien har købt en trailer, som udlånes gratis til medlemmerne.

Man kan låne den en formiddag (8-13), eller en eftermiddag (13-19) eller en hel dag (8-19)

Du skal kontakte formand Grethe Andersen

 

 

Kildebo er kommet på facebook og siden hedder: 

H/F KILDEBO Ringsted.

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside