H-F- KILDEBO RINGSTED 

GEBYRTAKTER 

Ifølge vedtægter og ordensregler 

EFTER D. 10 APRIL 2016 

 

Indmeldelse i H-F KILDEBO betales registreringsafgift kontant 500,00kr 

Ved vurdering af haver før salg betales kontant 500,00kr 

Ved rykkerskrivelse for manglende betaling af haveleje tilskrives et gebyr på  

300,00kr + porto for anbefalet brev 

Hvis havelågen er låst ,når vi åbner for vandet, og  ved opsætning eller nedtagning af vandmålere betales et gebyr  på  300,00 kr. Nedtagning, lørdag i uge 42. 

Ved skrivelse for manglende hække klipning betales et gebyr på 300,00kr 

Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet fremover udført af en anlægsgartner for lejerens regning.

Ved udeblivelse ved pligtarbejde uden afbud et gebyr på 400,00kr Der kan kun meldes afbud 1 gang . 

For ikke at fremvise kvittering for brandforsikring – Skorstensfejer  godkendelse samt skorstensfejerattest gebyr 500,00kr 

Leje af foreningshuset 1000,00kr