Information og dokumenter omhandlende vurdering.

Ønsker du at sælge din have skal denne først vurderes.

Når man ønsker at få sin have vurderet skal man kontakte bestyrelsen på mail: haveforeningenkildebo@gmail.com.  Derefter vil bestyrelsen kontakte ejer for aftale om hvornår bestyrelsen kan komme ud og måle have og bygninger op og tjekke om alt er lovligt, bestyrelsen skal derfor have adgang til have og alle bygninger på grunden når de kommer. Nå bestyrelsen har målt op og tjekket at alt er lovligt vil vurderingsfunktionen kontakte jer pr. mail ang. aftale om hvornår de kan komme og vurdere have og evt. bygninger. I denne mail vil man også modtage nogle dokumenter man skal udfylde og gennemgå sammen med vurderingsfunktionen.

En almindelig vurdering koster 1600 kr. Er der kun et skur eller en tom have koster vurderingen 1100 kr. En ankevurdering koster 2400 kr + kørsel. Når vurderingsfunktionen kommer og vurderer haven skal der afregnes kontant for vurderingen, man modtager samtidg en kvittering for vurderingsbeløbet.

Ønsker du efter vurdering at sælge din have må denne max sælges for vurderingsprisen eller derunder. Man kan ikke forlange at ny køber skal købe løsøre. 


Herunder finder du de dokumenter der omhandler vurdering af kolonihaver.

Disse dokumenter får man også tilsendt af vurderingskordinatoren ved bestilling af vurdering.

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021

Obligatorisk_ejererklaering_2020

løsøreliste til hjemmeside.

Link til løsøreliste, som skal medbringes udfyldt ved vurdering af have.

Del siden