Reglerne for opsætning af diverse telte eksempel: partytelte - lagertelte og garager i forskellige materialer for eksempel i presenning.

Reglerne er som følgende:

Man må ikke opsætte telte presenningsgarager osv. i mere end 6 uger, uden en byggetilladelse jf. § 30 stk. 2 i bygningsreglementet, ansøgning om en byggetilladelse skal ske til kredsen/kommunen.

Derudover skal man også huske på, at der i byggelovsmæssig forstand tæller midlertidige konstruktioner med i bebyggelsesprocenten, man skal derfor være opmærksom på hvor mange antal m2 man opsætter.

Derudover skal man samtidig også være opmærksom på, at man skal overholde reglerne i byplansvedtægten, lokalplaner, servitutter og lignende.   

Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte materialer der kan medfører gene for naboer jf. byggelovens §6 stk.2

Del siden