Information om tingbogsattest.

Information om tingbogsattest.

Før du kan sælge din have, skal du indhente en tingbogsattest. Denne attest skal indhentes for at en evt. køber kan sikre sig at der ikke er optaget lån i kolonihavehuset eller andre bygninger på grunden som er ejers. 

Information indhentet fra kolonihaveforbundets hjemmeside.

Kolonihaveforbundet er blevet orienteret om adskillige sager, hvor godtroende købere af kolonihavehuse efter købet har konstateret, at huset er behæftet med et tinglyst lån, optaget af den tidligere ejer. I det omfang den tidligere ejer ikke betaler ydelserne på lånet, kan den nye ejer risikere, at den långivende bank eller realkreditinstitut gør udlæg i huset for den tilbageværende gæld. Efter udlægget vil bank eller realkreditinstitut kunne kræve huset solgt for at få dækket sit krav. Hvad kan tinglysning betyde ved et salg? Første gang der tinglyses et lån i et kolonihavehus, oprettes der et såkaldt blad herom i tingbogen. Det indeholder oplysning om lånet samt om, hvem der ejer huset. Når der én gang er tinglyst en ejer, er det nødvendigt ved hvert ejerskifte at få noteret den nye ejer af huset i tingbogen. Der har været en del tilfælde, hvor efterfølgende ejere af et kolonihavehus ikke har sørget for, at de blev noteret som ejer. Det kan betyde, at den aktuelle ejer af huset kan blive påført store udgifter for at kunne dokumentere sit ejerskab til huset og få dette indført i tingbogen. Derfor bør man som køber sikre, at der i forbindelse med salg af kolonihavehuse indhentes en opdateret tingbogsattest. Dette kan ske enten ved bestyrelsens foranstaltning eller ved, at sælger opfordres til at fremlægge en udskrift af tingbogen, som viser hvad der måtte være noteret under den pågældende havelod.

Kilde; https://kolonihaveforbundet.dk/2019/07/01/tinglysning-hvorfor-og-hvordan/

Her under finder du vejledning og de informationer du skal udfylde til bestilling af tingbogsattesten.

Ligeledes kan du også herunder finde og dowloade kontaktformularen der skal udfyldes og sendes til tinglysningsretten.

Vejledning og informationer til bestilling-af-tingbogsattest til havelejeren.

Her under finder du de informationer om havekolonien Kildebo der skal udfyldes i kontaktformularen.

Kontaktformular til bestilling af tingbogsattest.

Her finder du kontaktformularen der skal sendes til tinglysningsretten.
Vær OBS på at det koster 150kr at bestille denne attest og at man skal sende oplysninger om hvornår man har indbetalt beløbet.

Del siden