H-F- KILDEBO RINGSTED 

 

GEBYRTAKTER 

 

Ifølge vedtægter og ordensregler 

 

EFTER D. 12 juni 2019

 

 

Indmeldelse i H-F KILDEBO betales registreringsafgift kontant 500,00kr 

 

Ved vurdering af haver før salg betales kontant 1600,00kr 

 

Ved rykkerskrivelse for manglende betaling af haveleje tilskrives en bod på  

 

300,00kr + porto for anbefalet brev 

 

Hvis havelågen er låst, når vi åbner for vandet eller ved aflæsning når der lukkes for vandet koster det en bod på 300,00 kr. Nedtagning, lørdag i uge 42. 

 

Ved skrivelse for manglende hække klipning betales en bod på 300,00kr 

 

Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet fremover udført af en anlægsgartner for lejerens regning.

 

Ved udeblivelse ved pligtarbejde uden afbud en bod på 1000,00kr Der kan kun meldes afbud 1 gang. 

 

Skorstensfejer godkendelse samt skorstensfejerattest en bod på 500,00kr 

 

Leje af foreningshuset 1000,00kr 

 

vandmålerene er foreningense ejendom og må ikke fjernes eller ændres af medlemmerne, hvis der ændres på målerne koster det en bod på 500kr.

 

Del siden