Haveforeningens vedtægter § 8:

 

 

Foreningens medlemmer er pligtig til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Der kan kun  meldes afbud én gang.
Hvis medlemmet ikke møder op til pligtarbejdet, koster det 1000 kr i bod.

Indkaldelsede vil ske skriftligt.

 

 

Fællesarbejde lavet i september 2014

Område omkring fælleshus blev ordnet

Område omkring fælleshus blev ordnet

Del siden