Haveforeningens vedtægter § 8:

 

 

Foreningens medlemmer er pligtig til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Der kan kun  meldes afbud én gang.
Hvis medlemmet ikke møder op til pligtarbejdet, koster det 400 kr i bod.

Indkaldelsede vil ske skriftligt.

 

 Pligtarbejde indkaldelse:

 

Efterår 2020:

Hyasintvej 1-28 (minus 26a)

 

Forår 2021:

Hyasintvej 29-65 (plus 26a)

 

Efterår 2021:

Irisvej 28-66

 

Da Irisvej 1-27 ved en fejl blev indkaldt to gange i træk, springes de over i 2021+2022

 

 

Fællesarbejde lavet i september 2014

 

 

Område omkring fælleshus blev ordnet